HARISNYAARUHAZ.COM

Minőségi harisnyák és zoknik kedvező áron

Biztonság

A Harisnyaaruhaz.com webáruház egy korszerű, megfelelően kiépített és védett informatikai rendszeren működik. Minden adat a látogató, illetve vevő számítógépe vagy más hordozható eszköze és a Harisnyaaruhaz.com webáruház szervere között egy titkosított, tanúsítvánnyal rendelkező SSL csatornán (https protokoll) keresztül közlekedik, így a felhasználók bejelentkezési és személyes adatai és minden más információ is, amit a webáruház feldolgoz, biztonságban van. A Harisnyaaruhaz.com webáruház az informatikai rendszer üzemeltetése során gondoskodik az azon tárolt, feldolgozott és továbbított adatok információbiztonsági alapattribútumainak megfelelő szintjéről, úgymint a kezelt adatok:

  • sértetlenségéről (Integrity), az adat eredetisége, változatlansága biztosított;
  • bizalmasságáról (Confidentality), kizárólag az arra jogosultak, a jogosultságukat nem meghaladó mértékben férnek hozzá;
  • rendelkezésre állásáról (Availability), az adat a jogosultak számára hozzáférhető és elérhető, az elvárt rendelkezésre állási időtartamban.

A szükséges informatikai infrastruktúra üzemkészen rendelkezésre áll. A Harisnyaaruhaz.com webáruház a kezelt adatokat:

  • ·         szervezeti, működési,
  • ·         fizikai biztonsági,
  • ·         információbiztonsági

védelmi intézkedések strukturált rendszerével védi. A Harisnyaaruhaz.com webáruház a védelmi intézkedések rendszerét és az egyes védelmi intézkedések védelmi szintjeit, a védendő adatok fenyegetéseinek hatására felmerülő kockázatokkal arányos mértékben alakítja ki és működteti. A védelmi intézkedések adatvédelmi szempontból elsősorban a véletlen vagy szándékos törlés, jogosulatlan hozzáférés, szándékos és rosszhiszemű nyilvánosságra hozatal, véletlen nyilvánosságra kerülés, adatvesztés, adatmegsemmisülés elleni védelmet célozzák.

 

[Vissza]